Het zijn verwarrende tijden: pandemie, klimaatverandering, toenemende polarisering, grenzen aan de groei… Machteloos toekijken en je terugtrekken in het eigen kleine bestaan of actief opkomen voor een noodzakelijke verandering? Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten? Te midden van de storm gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven.

De Waerbeke Webinars vertrekken vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement. In het oog van de storm heerst altijd stilte. Vinden we de moed om deze plek van actieve hoop op te zoeken, deze bron van inspiratie en kracht die onze inzet voor een openhartige duurzame samenleving continu voedt?

VOLGEND WEBINAR OP ZATERDAG 20 FEBRUARI

LUWTE-OASES: RUIMTE VOOR STILTE IN HET HART VAN EUROPA

met ondermeer Hans Bruyninckx (directeur EEA) en David Van Reybrouck (schrijver) 

WEBINAR

zaterdag 20 februari 2021 om 14u (tot 17u)

Luwte-oases: ruimte voor stilte in het hart van Europa

Gastvrouw: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

 

Webinarpartners: Bond Beter Leefmilieu  Natuurpunt • Programmateam Luwte-oases * • Regionale Landschappen • Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning

* Programmateam Luwte-oases is een initiatief van de Vlaamse overheid – Departement Omgeving en Agentschap Zorg & Gezondheid i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur & Bos, Regionale Landschappen, Toerisme Vlaanderen en Waerbeke

opname na afloop beschikbaar voor wie inschrijft

Voor onze behoefte aan stilte, rust en ruimte is in onze leefomgeving niet altijd een goede plek. Wat kunnen we hieraan doen, zowel lokaal als op Europees niveau? Maar ook heel dichtbij, in ons innerlijk is het geraas soms moeilijk stil te krijgen.

Het Europees Milieuagentschap bracht in een studie naar geluidskwaliteit de rustige gebieden op het oude continent in kaart. Daarop is duidelijk te zien hoe schaars die gebieden in onze streken zijn. Niet verwonderlijk dat juist in in het hart van Europa een roep weerklinkt om stilte en rust.

Akoestische stilte is een schaars goed, maar voor ons welzijn even onontbeerlijk als drinkbaar water of gezonde lucht. En wat betekent een luidruchtige buitenruimte voor de rust in onze eigen binnenruimte?

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen.

Hoe houden we onze steden en directe leefomgeving leefbaar, ook voor de komende generaties? Hoe herstel je de balans tussen reuring en rust, rumoer en levensnoodzakelijke stilte?

Zijn er voldoende vrijplaatsen van rust en ruimte, en zoniet, hoe kunnen we die creëren? Denken we hierbij enkel vanuit infrastructuur of ook vanuit verbinding tussen mensen? Wat als we het perspectief hanteren van de stad als ecosysteem of het land als één National Park?

De natuur zelf heeft echter alles te bieden waar we naar op zoek zijn. Laat de heilzame werking van het bos op je inwerken en de stilte en rust die daar heersen zullen als vanzelf deel worden van je innerlijke ruimte. Maar hoe doe je dit?

Een boeiende webinar als een oefening in omdenken.

 

PROGRAMMA

 

14u – 14u10
Welkom & intro door Dirk Sturtewagen (coördinator Waerbeke) en gastvrouw Virginie Platteau.

14u10 – 14u50
Het lawaai in het hart van Europa koloniseert ons welzijn en onze toekomst. Topman van het EEA Hans Bruyninckx en gevierd auteur David van Reybrouck bekijken vanuit vogelperspectief wat het gebrek aan rustige plekken teweeg brengt in onze drukke regio.
  

14u55 – 15u35
Hoe herstellen we die balans van rust en drukte? In Utrecht bekijken Sander van der Ham en Martine Sluys het vanuit kikvorsperspectief; de provincie als één Nationaal Park. Hoe krijgen rust en bedrijvigheid daarin hun plek, voor een samenleving als ecosysteem in beter evenwicht?

pauze

15u50 – 16u20
Wie vandaag de stad van morgen vormgeeft, moet duurzaam denken. Ook op akoestisch vlak. Onderzoek, onderwijs en concrete urbanisatieprojecten met oog voor harmonie en luwte, daarover delen
Geert Peymen en Livia de Bethune hun ervaringen en ideeën.

16u20 – 16u50
De grootste rust ervaar je in de natuur. Het bos laat jou er gewoon zijn, als deel van het grotere geheel waar niets moet en alles zich voor je zintuigen aandient. Waar je de rust rondom ook naar binnen kan laten stromen. Forest Therapy met Katriina Kilpi laat je toe stil te vallen en de connectie met de natuur te herstellen.
 

16u50 – 17u
Slotwoord.

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie tussen 13u30 en 13u55.

Begeleiding: Trees Dewever, leraar Zijnsoriëntatie. Deelname aan deze sessie is optioneel.

 

WERKEN MEE

 

Virginie Platteau

cultuurjournalist
is al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Zij experimenteert met stilte-educatie in het onderwijs en is tevens bestuurder van Waerbeke.

Sander van der Ham

psycholoog
is aangesteld als stadspsycholoog van Utrecht. Met het Thuismakers Collectief voert hij onderzoeksprojecten uit rond het thema thuisgevoel. Samen met stadsmaker Martine Sluys werkt hij aan De Stille Stad, een onderzoek dat vorm kreeg in de stilte van de eerste lockdown vorig jaar en daarna.

Hans Bruyninckx

directeur van het Europees Milieuagentschap – EEA

is politicoloog en hoogleraar internationale relaties en internationaal milieubeleid aan de KU Leuven. Hij geeft toelichting bij de indrukwekkende kaart van Quiet Areas in Europe en de implicaties ervan voor het beleid.

 

Livia de Bethune

architect & urban planner,
docent architectuur en stedenbouw KULeuven

wil met haar bureau Multiple de stad mee vorm geven, samen met de bewoners. In de hoofdstad die ze voor zich ziet, groeit de ruimte voor ontmoeting, voor groen, voor fietsers en wandelaars en voor nieuwe woonvormen.

David Van Reybrouck

schrijver & cultuurhistoricus
noemt de klimaatcrisis een nieuwe vorm van kolonisatie: de leefwereld van de toekomstige generaties komt erdoor zeer zwaar onder druk te staan. Hoe gaan we hier mee om?

Geert Peymen

architect & docent architectuur KULeuven
muntte het begrip ‘luwteplek’. Wat verstaan we hier precies onder, waar zijn ze te vinden en hoe worden ze beleefd? Wat is de impact van luwteplekken op de leefkwaliteit van individuen en van een gemeenschap?

Martine Sluys

kunstenaar & stadsmaker
heeft van ‘omdenken’ haar handelsmerk gemaakt. Wat als we de zaken omkeerden? Welke interessante invalshoeken krijg je dan, welke creatieve oplossingen dienen zich aan? Voor de provincie Utrecht gaf ze vorm aan een aantal projecten die stilte en balans weer een plek geven in de stad.

Katriina Kilpi

bracht uit haar geboorteland Finland de stilte en liefde voor de wouden mee. In de omgeving van Gent doet ze aan Forest Therapy. Meer dan een hippe trend is bosbaden een eeuwenoude en wetenschappelijk bestudeerde manier om door hernieuwde connectie met de natuur meer rust en welzijn te ervaren.

SCHRIJF JE NU IN !

€ 12

opname is achteraf beschikbaar voor wie zich inschrijft!

De ticketprijs mag geen drempel zijn (neem contact op via e-mail).

Waerbeke Webinars 2020

WEBINAR  (opname beschikbaar)

zaterdag 24 oktober 2020

 

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

Werkten mee aan dit webinar: Climaxi Extinction Rebellion • Grootouders voor het KlimaatOikos • Youth for Climate

Moderatie: Jan Mertens (Oikos)

In de berichtgeving is er vooral aandacht voor de uiterlijke dimensie van de klimaatverandering. Dat is belangrijk en vanzelfsprekend. Maar wat het met ons doet als we gaan beseffen dat ons leven in de toekomst radicaal zal veranderen, daarover spreekt haast niemand. Ook de relatie met onze kinderen en kleinkinderen die de volle impact te verwerken krijgen, komt zelden in beeld.

De grote verschuivingen die op ons afkomen, brengen gevoelens van bezorgdheid, angst, machteloosheid, depressie en woede naar boven. Voor iedereen die maatschappelijke transitie ter harte neemt, is het belangrijk ruimte te creëren om deze diepe gevoelens en fundamentele vragen een plek te geven.

Dit webinar wil de opmaat zijn van een noodzakelijke conversatie tussen generaties. We nodigen ambassadeurs uit van Youth for Climate (Lola Segers), Extinction Rebellion (Jolien Paeleman), Grootouders voor het Klimaat (Dirk Tonnard) en Waerbeke (Gerolf T’Hooft). Het panel werd gemodereerd door Jan Mertens (Oikos).

We luisterden naar Richard Stiegler, auteur van het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ dat Waerbeke eind 2020 publiceerde en toonden de primeur van de indringende documentaire Living in the Time of Dying. Deze docu met Nederlandstalige ondertiteling is hier online te bekijken

WEBINAR (opname beschikbaar)

zaterdag 21 november 2020

Openhartig samenleven temidden van polariseren en verbinden

Werkten mee aan dit webinar: Citizenne • Vormingplus Gent-Eeklo • Vormingplus KempenVormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen • Vormingplus Oost-Brabant

Moderatie: Fanny Matheusen

Hoe gaan we echt met elkaar in gesprek? Houden we vast aan het eigen gelijk of beginnen we een authentieke dialoog vanuit openhartig luisteren en beluisterd worden? Openheid groeit als we vertrekken van wat ons ten diepste verbindt. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Er ontstaat ruimte voor nieuwe antwoorden als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en afwijkende opinies onder ogen te zien en te begrijpen.

Dit webinar biedt inspiratie voor al wie vanuit stilte wil bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. Gastvrouw Fanny Matheusen neemt je mee langs verschillende praktijken die elkaar versterken.

Gerolf T’Hooft (Waerbeke) laat ons kennismaken met het gedachtengoed van kwantumfysicus David Bohm over dialoog. Hij studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief als uitgever.

Tej Steiner (Heart Circle) deelt met ons zijn internationale praktijkervaring met cirkelwerk en de principes van openhartig verbinden in sociale context. Hij ontwikkelde zijn werk rond five ways of being en transformational group dynamics.

Julie Arts (Presencing Institute) vertelt over de kunst van diep luisteren en presence, gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer. Zij is econoom en vernieuwend werkzaam op het vlak van leren, innoveren en sociale verandering.

Panelgesprek 

Deskundigen gaan in gesprek over hun ervaringen met sociaal labowerk vanuit stilte als levensbron.

Fanny Matheusen (Hummus • The Art of Deep Democracy) begeleidt als transitiepedagoog groepen bij het creatief omgaan met verschil. Ze leert luisteren naar de wijsheid van de minderheid.

Koen Steuperaert (De Schakel) is directeur bij Stichting Lodewijk de Raet. Als ecosystemisch denker en procesbegeleider legt hij zich toe op het faciliteren van ‘witruimte’ als voorwaarde voor lokale cocreatie.

Kristin Verellen (We have the choice) initieert eigentijdse cirkelrituelen in diverse sociale contexten als ruimte voor authentieke ontmoeting. Ze is procesbegeleider en gestalttherapeut.

Rudy Dhont (labOrint) is deeltijds lector ethiek aan University Colleges Leuven-Limburg. Als duurzaamheidsonderzoeker reflecteert hij over actuele kantelpunten en mogelijke toekomstperspectieven.

voor het gedetailleerd programma: klik hier 

Muzikale intro door Birsen Taspinar die zich laat inspireren door het soefisme, een stroming binnen de islam. Als psycholoog en systeemtherapeut heeft zij een jarenlange ervaring met de psychosociale begeleiding van mensen die te maken krijgen met racisme. Zij zingt oude en hedendaagse liederen over schoonheid en liefde.

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.