maatschappelijke transitie voeden van binnenuit

Het zijn verwarrende tijden: pandemie, klimaatverandering, toenemende polarisering, grenzen aan de groei…
Machteloos toekijken en je terugtrekken in het eigen kleine bestaan of actief opkomen voor een noodzakelijke verandering?
Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten?
Te midden van de storm gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven.

Waerbeke Webinars 2020 vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement. In het oog van de storm heerst altijd stilte. Vinden we de moed om deze plek van actieve hoop op te zoeken, deze bron van inspiratie en kracht die onze inzet voor een openhartige duurzame samenleving continu voedt?

 

foto: Leo Van Broeck (ingenieur-architect, voormalig Vlaams Bouwmeester)

Waerbeke Webinars 2020

WEBINAR #1
zaterdag 24 oktober 14-17u

Klimaatverandering:
omgaan met innerlijke grenzen

WEBINAR #2
zaterdag 21 november 14-17u

Openhartig samenleven:
van polariseren naar verbinden

WEBINAR #3
zaterdag 19 december 14-17u

Luwte-oases:
stilte beleven in Vlaanderen

SCHRIJF JE NU IN !

€ 12 per webinar    •    € 30 voor 3 webinars

De prijs om deel te nemen mag echter geen drempel zijn (neem contact op via e-mail).

Als deelnemer aan de Waerbeke Webinars 2020 kun je het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’
van Richard Stiegler uitzonderlijk bestellen aan €10,00 (i.p.v. € 15,00).
Bij de bevestiging van je ticket ontvang je hiervoor een actiecode.
Dit boek dat Waerbeke dit najaar heeft gepubliceerd, is een inspiratiebron voor de Waerbeke Webinars 2020.

PROGRAMMA

WEBINAR #1
zaterdag 24 oktober 14-17u 

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

Werken mee aan dit webinar: Climaxi Extinction Rebellion • Grootouders voor het KlimaatOikos • Youth for Climate

Moderatie: Jan Mertens (Oikos)

In de berichtgeving is er vooral aandacht voor de uiterlijke dimensie van de klimaatverandering. Dat is belangrijk en vanzelfsprekend. Maar wat het met ons doet als we gaan beseffen dat ons leven in de toekomst radicaal zal veranderen, daarover spreekt haast niemand. Ook de relatie met onze kinderen en kleinkinderen die de volle impact te verwerken krijgen, komt zelden in beeld.

De grote verschuivingen die op ons afkomen, brengen gevoelens van bezorgdheid, angst, machteloosheid, depressie en woede naar boven. Voor iedereen die maatschappelijke transitie ter harte neemt, is het belangrijk ruimte te creëren om deze diepe gevoelens en fundamentele vragen een plek te geven.

Dit webinar wil de opmaat zijn van een noodzakelijke conversatie tussen generaties. We nodigen ambassadeurs uit van Youth for Climate (Lola Segers), Extinction Rebellion (Jolien Paeleman), Grootouders voor het Klimaat (Dirk Tonnard) en Waerbeke (Gerolf T’Hooft). Het panel wordt gemodereerd door Jan Mertens (Oikos).

We luisteren naar Richard Stiegler, auteur van het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ dat Waerbeke half oktober publiceert en delen met jou de primeur van een spraakmakende documentaire.

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie tussen 13u30 en 13u55. Begeleiding: Bart Weetjens. Deelname aan deze sessie is optioneel.

WEBINAR #2
zaterdag 21 november 14-17u 

Openhartig samenleven: van polariseren naar verbinden

Werken alvast mee aan dit webinar: Citizenne • Vormingplus Gent-Eeklo • Vormingplus KempenVormingplus Oost-Brabant

Moderatie: Fanny Matheusen (Hummus)

Waar mensen tegenover elkaar staan, komen ze niet makkelijk tot een gezamenlijk gedragen antwoord. Als maatschappelijke uitdagingen ons overweldigen, groeit het risico om te verzanden in onoverbrugbare polarisatie. Hoe kunnen we opnieuw vruchtbaar met elkaar in gesprek gaan? Houden we vast aan het eigen gelijk of kunnen we door openhartig luisteren en beluisterd worden een authentieke dialoog laten ontstaan?

Er groeit als vanzelf openheid als we ons bewust worden van wat ons ten diepste verbindt, zoals onze gedeelde bezorgdheid over de levensomstandigheden van onze kinderen en kleinkinderen. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van al wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en diverse opinies te verwelkomen, kunnen er misschien nieuwe antwoorden ontstaan.

In dit webinar willen we je inspireren om lokaal initiatieven te ontwikkelen die vanuit stilte bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. In een reportage tonen we enkele voorbeeldpraktijken. We ervaren de mogelijkheden van methodieken zoals cirkelwerk, deep democracy of verbindende communicatie voor het sociaal-cultureel werk. Tenslotte verkennen we wat dit kan betekenen in de Denderstreek waar Waerbeke de aanzet geeft voor een sociaal labo.

 

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie tussen 13u en 13u30. Deelname aan deze sessie is optioneel.

 

WEBINAR #3
zaterdag 19 december 14-17u 

Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen

Werken alvast mee aan dit webinar: Programmateam Luwte-OasesNatuurpuntRegionale Landschappen Vlaanderen

Moderatie: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

De coronamaatregelen van de voorbije maanden maakten Vlaanderen plots stiller. Al verwelkomden velen deze opgelegde luwte als een verademing, ze blijkt geen garantie te zijn voor een structurele verandering. Akoestische stilte is nog altijd een schaars goed in deze drukst bevolkte regio van Europa. De nood aan stilte en rust in de leefomgeving wordt vandaag steevast vergeleken met de basisbehoefte aan drinkbaar water of gezonde lucht.

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen. 

Uit een publieksbevraging door onderzoeksbureau Indiville in 2019 blijkt dat velen luwte-oases in de eigen buurt willen ondersteunen. We maken kennis met een interdisciplinair programmateam dat beleid ontwikkelt rond luwte-oases. Hoe versterken we deze dynamiek? Welke instrumenten en initiatieven zijn een hefboom? We gaan in gesprek met betrokken burgers, ambtenaren, planners…

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie tussen 13u en 13u30. Begeleiding: Trees Dewever. Deelname aan deze sessie is optioneel.

 

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.