maatschappelijke transitie voeden van binnenuit

Het zijn verwarrende tijden: pandemie, klimaatverandering, toenemende polarisering, grenzen aan de groei… Machteloos toekijken en je terugtrekken in het eigen kleine bestaan of actief opkomen voor een noodzakelijke verandering? Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten? Te midden van de storm gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven.

Waerbeke Webinars 2020 vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement. In het oog van de storm heerst altijd stilte. Vinden we de moed om deze plek van actieve hoop op te zoeken, deze bron van inspiratie en kracht die onze inzet voor een openhartige duurzame samenleving continu voedt?

 

foto: Leo Van Broeck (ingenieur-architect, voormalig Vlaams Bouwmeester)

Waerbeke Webinars 2020

WEBINAR #1
afgelopen

Klimaatverandering:
omgaan met innerlijke grenzen

WEBINAR #2
afgelopen

Openhartig samenleven
temidden van polariseren en verbinden

WEBINAR #3
zaterdag 19 december 14-17u

Luwte-oases:
stilte beleven in Vlaanderen

SCHRIJF JE NU IN !

€ 12 per webinar

opname is achteraf beschikbaar voor wie zich inschrijft!

De prijs om deel te nemen mag geen drempel zijn (neem contact op via e-mail).

Als deelnemer aan de Waerbeke Webinars 2020 kun je het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ van Richard Stiegler uitzonderlijk bestellen aan €10,00 (i.p.v. € 15,00). Bij de bevestiging van je ticket ontvang je hiervoor een actiecode. Bestel het boek door de cover hiernaast aan te klikken. Vermeld je actiecode op deze bestelpagina. Dit nieuwe Waerbeke-boek is een inspiratiebron voor de Waerbeke Webinars 2020.

PROGRAMMA

WEBINAR
zaterdag 20 februari 14-17u

(opname na afloop beschikbaar voor wie inschrijft)

Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen

Werken alvast mee aan dit webinar: Programmateam Luwte-OasesNatuurpuntRegionale Landschappen Vlaanderen

Moderatie: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

De coronamaatregelen van de voorbije maanden maakten Vlaanderen plots stiller. Al verwelkomden velen deze opgelegde luwte als een verademing, ze blijkt geen garantie te zijn voor een structurele verandering. Akoestische stilte is nog altijd een schaars goed in deze drukst bevolkte regio van Europa. De nood aan stilte en rust in de leefomgeving wordt vandaag steevast vergeleken met de basisbehoefte aan drinkbaar water of gezonde lucht.

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen.

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie tussen 13u30 en 13u55. Begeleiding: Trees Dewever, leraar Zijnsoriëntatie. Deelname aan deze sessie is optioneel.

 

WEBINAR (afgelopen)

Openhartig samenleven temidden van polariseren en verbinden

Werken mee aan dit webinar: Citizenne • Vormingplus Gent-Eeklo • Vormingplus KempenVormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen • Vormingplus Oost-Brabant

Moderatie: Fanny Matheusen

Hoe gaan we echt met elkaar in gesprek? Houden we vast aan het eigen gelijk of beginnen we een authentieke dialoog vanuit openhartig luisteren en beluisterd worden? Openheid groeit als we vertrekken van wat ons ten diepste verbindt. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Er ontstaat ruimte voor nieuwe antwoorden als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en afwijkende opinies onder ogen te zien en te begrijpen.

Dit webinar biedt inspiratie voor al wie vanuit stilte wil bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. Gastvrouw Fanny Matheusen neemt je mee langs verschillende praktijken die elkaar versterken.

Gerolf T’Hooft (Waerbeke) laat ons kennismaken met het gedachtengoed van kwantumfysicus David Bohm over dialoog. Hij studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief als uitgever.

Tej Steiner (Heart Circle) deelt met ons zijn internationale praktijkervaring met cirkelwerk en de principes van openhartig verbinden in sociale context. Hij ontwikkelde zijn werk rond five ways of being en transformational group dynamics.

Julie Arts (Presencing Institute) vertelt over de kunst van diep luisteren en presence, gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer. Zij is econoom en vernieuwend werkzaam op het vlak van leren, innoveren en sociale verandering.

Panelgesprek 

Deskundigen gaan in gesprek over hun ervaringen met sociaal labowerk vanuit stilte als levensbron.

Fanny Matheusen (Hummus • The Art of Deep Democracy) begeleidt als transitiepedagoog groepen bij het creatief omgaan met verschil. Ze leert luisteren naar de wijsheid van de minderheid.

Koen Steuperaert (De Schakel) is directeur bij Stichting Lodewijk de Raet. Als ecosystemisch denker en procesbegeleider legt hij zich toe op het faciliteren van ‘witruimte’ als voorwaarde voor lokale cocreatie.

Kristin Verellen (We have the choice) initieert eigentijdse cirkelrituelen in diverse sociale contexten als ruimte voor authentieke ontmoeting. Ze is procesbegeleider en gestalttherapeut.

Rudy Dhont (labOrint) is deeltijds lector ethiek aan University Colleges Leuven-Limburg. Als duurzaamheidsonderzoeker reflecteert hij over actuele kantelpunten en mogelijke toekomstperspectieven.

voor het gedetailleerd programma: klik hier 

Muzikale intro door Birsen Taspinar die zich laat inspireren door het soefisme, een stroming binnen de islam. Als psycholoog en systeemtherapeut heeft zij een jarenlange ervaring met de psychosociale begeleiding van mensen die te maken krijgen met racisme. Zij zingt oude en hedendaagse liederen over schoonheid en liefde.

WEBINAR  (afgelopen)

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

Werkten mee aan dit webinar: Climaxi Extinction Rebellion • Grootouders voor het KlimaatOikos • Youth for Climate

Moderatie: Jan Mertens (Oikos)

In de berichtgeving is er vooral aandacht voor de uiterlijke dimensie van de klimaatverandering. Dat is belangrijk en vanzelfsprekend. Maar wat het met ons doet als we gaan beseffen dat ons leven in de toekomst radicaal zal veranderen, daarover spreekt haast niemand. Ook de relatie met onze kinderen en kleinkinderen die de volle impact te verwerken krijgen, komt zelden in beeld.

De grote verschuivingen die op ons afkomen, brengen gevoelens van bezorgdheid, angst, machteloosheid, depressie en woede naar boven. Voor iedereen die maatschappelijke transitie ter harte neemt, is het belangrijk ruimte te creëren om deze diepe gevoelens en fundamentele vragen een plek te geven.

Dit webinar wil de opmaat zijn van een noodzakelijke conversatie tussen generaties. We nodigen ambassadeurs uit van Youth for Climate (Lola Segers), Extinction Rebellion (Jolien Paeleman), Grootouders voor het Klimaat (Dirk Tonnard) en Waerbeke (Gerolf T’Hooft). Het panel werd gemodereerd door Jan Mertens (Oikos).

We luisterden naar Richard Stiegler, auteur van het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ dat Waerbeke half oktober publiceerde en toonden de primeur van de indringende documentaire Living in the Time of Dying. Deze docu met Nederlandstalige ondertiteling is hier online te bekijken

Een opname van dit webinar is beschikbaar.

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.