Te midden van toenemende druk op open ruimte, polarisering en zinverlies inspireert en stimuleert Waerbeke maatschappelijke vernieuwing en duurzame verandering. Waerbeke vertrekt vanuit het verdiepend en verbindend vermogen van stilte-rust-ruimte, informeert en sensibiliseert en zet met diverse praktijkgemeenschappen publieksgerichte projecten en campagnes op.

CONFERENTIE_tegel

Een uitgelezen kans om inspiratie op te doen, gedachten uit te wisselen en op informele wijze  gelijkgestemden te ontmoeten. 

Van code rood naar vitale zone

vrijdag 29 oktober 2021

Jaarlijkse samenkomst van al wie de groeiende beweging rond stilte-rust-ruimte in Vlaanderen een warm hart toedraagt. Thema dit jaar: Waarom kiezen voor een integraal gebiedsgerichte aanpak nu het water ons aan de lippen staat?

Schrijf je meteen in!

WEBINAR_tegel

Elke webinar vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement.

Dialoog in transitie

In dit jongste webinar verkennen we de contouren en de potentie van de dialoog. Wat maakt dat sommige gesprekken je bijblijven? Een Waerbeke Webinar als opmaat voor een verdiepingstraject. Terugblik op aanvraag mogelijk.

DIALOOG_tegel

Een dialoog is geen debat of discussie, wel een openhartig onderzoek naar nieuwe antwoorden. Verschillende belevingen, visies en ideeën vullen elkaar aan.

Dialoog-gesprekken

start: vrijdag 8 oktober  2021

Intensief ervaringstraject van 6 sessies, gedurende 6 maanden in een vaste groep. Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering.

OVER WAERBEKE

Waerbeke bevordert en ondersteunt de integratie van stilte in alle sectoren van de samenleving.

Stilte beleven is proeven van het leven in al zijn facetten. Fysieke, akoestische stilte is niet altijd nodig, maar blijkt voor velen wel een mogelijke opstap naar innerlijke stiltebeleving. Stilte is niet bereikbaar in de buitenruimte als zij niet in samenklank is met innerlijke stilte. Als ik niet open en stil ben in mezelf, kan ik de weldadige, in­spirerende werking van stilte in mijn omgeving niet beleven.

Waerbeke wil personen, plekken en prak­tijken met elkaar verbinden. Zij gaat op zoek naar inspirerende voor­beeldpraktijken in binnen- en buitenland. Als sociaal-culturele beweging creëert Waerbeke een contactzone tussen trekkers van praktijkgemeenschappen overal in de samenleving (overheid, non-profit, bedrijven… en het ruime publiek).

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.