Te midden van toenemende druk op open ruimte, polarisering en zinverlies inspireert en stimuleert Waerbeke maatschappelijke vernieuwing en duurzame verandering. Waerbeke vertrekt vanuit het verdiepend en verbindend vermogen van stilte-rust-ruimte, informeert en sensibiliseert en zet met diverse praktijkgemeenschappen publieksgerichte projecten en campagnes op.

CONFERENTIE_tegel

Een uitgelezen kans om inspiratie op te doen, gedachten uit te wisselen en op informele wijze  gelijkgestemden te ontmoeten. 

Naar een ecologie van de aandacht

We zijn terechtgekomen in een crisis van de aandacht. Het is de hoogste tijd om weerbaar tegen de stroom in te gaan. Vanuit stilte zijn we in staat nieuwe keuzes te maken en weerstand te bieden tegen de vele vormen van afleiding.

WEBINAR_tegel

Elke webinar vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement.

Dialoog in transitie

In dit jongste webinar verkenden we de contouren en de potentie van de dialoog. Wat maakt dat sommige gesprekken je bijblijven? Een Waerbeke Webinar als opmaat voor een verdiepingstraject. Terugblik op aanvraag mogelijk.

DIALOOG_tegel

Een dialoog is geen debat of discussie, wel een openhartig onderzoek naar nieuwe antwoorden. Verschillende belevingen, visies en ideeën vullen elkaar aan.

Dialoog-gesprekken

start:  28-30 oktober 2022

Intensief ervaringstraject van twee weekendbijeenkomsten in een vaste groep. Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering.

OVER WAERBEKE

Waerbeke bevordert en ondersteunt de integratie van stilte in alle sectoren van de samenleving.

Stilte beleven is proeven van het leven in al zijn facetten. Fysieke, akoestische stilte is niet altijd nodig, maar blijkt voor velen wel een mogelijke opstap naar innerlijke stiltebeleving. Stilte is niet bereikbaar in de buitenruimte als zij niet in samenklank is met innerlijke stilte. Als ik niet open en stil ben in mezelf, kan ik de weldadige, in­spirerende werking van stilte in mijn omgeving niet beleven.

Waerbeke wil personen, plekken en prak­tijken met elkaar verbinden. Zij gaat op zoek naar inspirerende voor­beeldpraktijken in binnen- en buitenland. Als sociaal-culturele beweging creëert Waerbeke een contactzone tussen trekkers van praktijkgemeenschappen overal in de samenleving (overheid, non-profit, bedrijven… en het ruime publiek).

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.