De maatschappelijke onzekerheid en de ingrijpende veranderingen die op ons afkomen, zijn overweldigend en geven velen een gevoel van onmacht. We lopen vast op de gekende paden en de gevolgen ervan op ecologisch, sociaal en individueel vlak vallen niet meer te ontkennen. Als we geen volgende stap meer kunnen zetten – hoe gaan we dán verder? Deze impasse vraagt om een nieuw soort gesprek, een dialoog die vertrekt vanuit niet-weten en het erkennen van wat is, om van daaruit handelend op te treden.

WEBINAR (opname beschikbaar)

zaterdag 21 november 2020

Openhartig samenleven temidden van polariseren en verbinden

Werkten mee aan dit webinar: Citizenne • Vormingplus Gent-Eeklo • Vormingplus KempenVormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen • Vormingplus Oost-Brabant

Moderatie: Fanny Matheusen

Hoe gaan we echt met elkaar in gesprek? Houden we vast aan het eigen gelijk of beginnen we een authentieke dialoog vanuit openhartig luisteren en beluisterd worden? Openheid groeit als we vertrekken van wat ons ten diepste verbindt. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Er ontstaat ruimte voor nieuwe antwoorden als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en afwijkende opinies onder ogen te zien en te begrijpen.

Dit webinar biedt inspiratie voor al wie vanuit stilte wil bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. Gastvrouw Fanny Matheusen neemt je mee langs verschillende praktijken die elkaar versterken.

Gerolf T’Hooft (Waerbeke) laat ons kennismaken met het gedachtengoed van kwantumfysicus David Bohm over dialoog. Hij studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief als uitgever.

Tej Steiner (Heart Circle) deelt met ons zijn internationale praktijkervaring met cirkelwerk en de principes van openhartig verbinden in sociale context. Hij ontwikkelde zijn werk rond five ways of being en transformational group dynamics.

Julie Arts (Presencing Institute) vertelt over de kunst van diep luisteren en presence, gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer. Zij is econoom en vernieuwend werkzaam op het vlak van leren, innoveren en sociale verandering.

Panelgesprek 

Deskundigen gaan in gesprek over hun ervaringen met sociaal labowerk vanuit stilte als levensbron.

Fanny Matheusen (Hummus • The Art of Deep Democracy) begeleidt als transitiepedagoog groepen bij het creatief omgaan met verschil. Ze leert luisteren naar de wijsheid van de minderheid.

Koen Steuperaert (De Schakel) is directeur bij Stichting Lodewijk de Raet. Als ecosystemisch denker en procesbegeleider legt hij zich toe op het faciliteren van ‘witruimte’ als voorwaarde voor lokale cocreatie.

Kristin Verellen (We have the choice) initieert eigentijdse cirkelrituelen in diverse sociale contexten als ruimte voor authentieke ontmoeting. Ze is procesbegeleider en gestalttherapeut.

Rudy Dhont (labOrint) is deeltijds lector ethiek aan University Colleges Leuven-Limburg. Als duurzaamheidsonderzoeker reflecteert hij over actuele kantelpunten en mogelijke toekomstperspectieven.

voor het gedetailleerd programma: klik hier 

Muzikale intro door Birsen Taspinar die zich laat inspireren door het soefisme, een stroming binnen de islam. Als psycholoog en systeemtherapeut heeft zij een jarenlange ervaring met de psychosociale begeleiding van mensen die te maken krijgen met racisme. Zij zingt oude en hedendaagse liederen over schoonheid en liefde.

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.