De jaarlijkse Waerbeke Conferentie is een uitgelezen kans om inspiratie op te doen, uit te wisselen en te ontmoeten. Waerbeke stelt stilte, rust en ruimte als maatschappelijke kwestie aan de orde. Als sociaal-culturele beweging sensibiliseert zij overheid, middenveld, bedrijven… en het ruime publiek. (foto: Kees van de Veen)

TERUGBLIK

vrijdag 29 oktober 2021

in De Helix,  Grimminge (Geraardsbergen)

Waarom kiezen voor een integraal gebiedsgerichte aanpak nu het water ons aan de lippen staat?

 

Pandemie, klimaatverandering, drukte en geluidsoverlast, stress en mentale gezondheidsproblemen, … Vlaanderen kleurt rood. Te midden hiervan groeit het besef dat ieders welzijn onlosmakelijk samenhangt met het herstel van onze relatie met de natuurlijke leefomgeving en omgekeerd. Hoe herstellen we de verstoorde relatie met de natuur en de gemeenschap?

Annemieke Wiercx van het Vital Zone Instituut in Nederland verkende met ons hoe we gebiedsgericht kunnen inzetten op gezond samenleven, naar het voorbeeld van blue zones zoals Sardinië, Ikaria en Okinawa waar uitzonderlijk veel gelukkige honderdjarigen leven. Hoe maken we ook in het hyperdrukke Vlaanderen een begin met vitale zones: plekken waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden? We ontdekten de samenhang van zes ingrediënten van een vitale zone: gezonde omgeving, goede voeding, beweging, zin, werk en bestaanszekerheid, erbij horen en wonen. Annemieke vertelde over de ervaringen van het Vital Zone Instituut met het op gang brengen van vitale zones in Eindhoven en Oss, maar ook in een zorgorganisatie en een ecodorp. Zij hielp ons op een interactieve manier te ontdekken wat het model van vitale zones voor ieders leefomgeving kan betekenen. De ideeën en verbindingen die hieruit ontstonden, kunnen een stimulans vormen voor concrete initiatieven overal in Vlaanderen. 

De Waerbeke Conferentie 2021 richtte zich tot iedereen die zich inzet voor natuur, gezondheid, welzijn, zingeving, participatie, lokale veerkracht en (boven)lokaal beleid. We uitvingen de deelnemers in De Helix, in het hart van het eerste stiltegebied van Vlaanderen, dat 20 jaar geleden officiële erkenning kreeg.

Voorafgaand aan de conferentie ’s ochtends vond de Viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark plaats, een organisatie van Waerbeke in samenwerking met de Vlaamse Overheid Departement Omgeving. Bij die gelegenheid kreeg het stiltegebied een internationale award van de organisatie Quiet Parks International  toegekend, als eerste Urban Quiet Park.

> Persbericht Departement Omgeving

> Press release Quiet Parks International

> VRT De Redactie, Primeur voor België: stiltegebied Dender-Mark wordt eerste “Urban Quiet Park”, Kristien Bonneure, 29 oktober 2021

Annemieke Wiercx is sociaal wetenschapper en helpt mensen en organisaties in het ontwikkelen van een gezonde relatie met de eigen leef- en werkomgeving. Ze begeleidde verander- en transitieprocessen in binnen- en buitenland, alsook natuurretraites.  Als mede-oprichter van Stichting Vital Zone Instituut zet ze haar betrokkenheid, compassie en liefde voor natuur in om een wereld vol vitale zones mogelijk te maken.

 

OCHTENDPROGRAMMA

VIERING 20 JAAR STILTEGEBIED DENDER-MARK

Voor de uitnodiging met het volledige programma: klik hier

– verwelkoming door gastvrouw Kristien Bonneure
– Gilke Pée, beleidsmedewerker van Departement Omgeving over Zorg voor stiltegebieden in het drukke hart van Europa
– Dominique Mattheeuws, centrumverantwoordelijke van De Helix, en Dirk Sturtewagen, coördinator van Waerbeke over 20 jaar stiltewerking vanuit het Stiltegebied Dender-Mark
– Peter Cabus, secretaris-generaal van Departement Omgeving en Kaat Smets, beleidsmedewerker van Departement Omgeving over Het belang van stiltegebieden en luwte-oases in Vlaanderen
– 
Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, Tania De Jonghe, burgemeester van Ninove en Ludo Van Paepegem, schepen van cultuur van Galmaarden: gesprek over het Stiltegebied Dender-Mark en de internationale erkenning
– officiële uitreiking van de internationale award Urban Quiet Park door Ulf Bohman
– muzikale intermezzi door traverso-speler Barthold Kuijken

NAMIDDAGPROGRAMMA

WAERBEKE CONFERENTIE 2021

Voor de uitnodiging met het volledige programma: klik hier

– inleiding door Greet Heylen, namens het Waerbeke-team: klik hier

– inspirerend en ervaringsgericht programma onder begeleiding van Annemieke Wierckx van het Vital Zone Instituut (presentatie op aanvraag beschikbaar)

TERUGBLIK
29 OKTOBER 2021

PARTNERS

De conferentie kwam tot stand met de medewerking van alle Regionale Landschappen in Vlaanderen.

VORIGE EDITIES BEKIJKEN

2019 • UIT LIEFDE VOOR DE STREEK

2018 • BURN-OUT ALS SIGNAAL

2017 • VREDE KUN JE LEREN

2016 • STILTE IN DE STAD

2015 • CONFLICT & COMPASSIE

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.