De maatschappelijke onzekerheid en de ingrijpende veranderingen die op ons afkomen, zijn overweldigend en geven velen een gevoel van onmacht. We lopen vast op de gekende paden en de gevolgen ervan op ecologisch, sociaal en individueel vlak vallen niet meer te ontkennen. Als we geen volgende stap meer kunnen zetten – hoe gaan we dán verder? Deze impasse vraagt om een nieuw soort gesprek, een dialoog die vertrekt vanuit niet-weten en het erkennen van wat is, om van daaruit handelend op te treden.

WEBINAR (opname beschikbaar)

zaterdag 23 februari 2021

Luwte-oases: ruimte voor stilte in het hart van Europa

Voor onze behoefte aan stilte, rust en ruimte is in onze leefomgeving niet altijd een goede plek. Wat kunnen we hieraan doen, zowel lokaal als op Europees niveau? Maar ook heel dichtbij, in ons innerlijk is het geraas soms moeilijk stil te krijgen.

Webinarpartners: Bond Beter Leefmilieu  Natuurpunt • Programmateam Luwte-oases * • Regionale Landschappen • Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning

* Programmateam Luwte-oases is een initiatief van de Vlaamse overheid – Departement Omgeving en Agentschap Zorg & Gezondheid i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur & Bos, Regionale Landschappen, Toerisme Vlaanderen en Waerbeke

Gastvrouw: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

Het Europees Milieuagentschap bracht in een studie naar geluidskwaliteit de rustige gebieden op het oude continent in kaart. Daarop is duidelijk te zien hoe schaars die gebieden in onze streken zijn. Niet verwonderlijk dat juist in in het hart van Europa een roep weerklinkt om stilte en rust.

Akoestische stilte is een schaars goed, maar voor ons welzijn even onontbeerlijk als drinkbaar water of gezonde lucht. En wat betekent een luidruchtige buitenruimte voor de rust in onze eigen binnenruimte?

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen.

Hoe houden we onze steden en directe leefomgeving leefbaar, ook voor de komende generaties? Hoe herstel je de balans tussen reuring en rust, rumoer en levensnoodzakelijke stilte?

Zijn er voldoende vrijplaatsen van rust en ruimte, en zoniet, hoe kunnen we die creëren? Denken we hierbij enkel vanuit infrastructuur of ook vanuit verbinding tussen mensen? Wat als we het perspectief hanteren van de stad als ecosysteem of het land als één National Park?

De natuur zelf heeft echter alles te bieden waar we naar op zoek zijn. Laat de heilzame werking van het bos op je inwerken en de stilte en rust die daar heersen zullen als vanzelf deel worden van je innerlijke ruimte. Maar hoe doe je dit?

Een boeiende webinar als een oefening in omdenken.

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.