maatschappelijke transitie voeden van binnenuit

Het zijn verwarrende tijden: pandemie, klimaatverandering, toenemende polarisering, grenzen aan de groei… Machteloos toekijken en je terugtrekken in het eigen kleine bestaan of actief opkomen voor een noodzakelijke verandering? Wat kunnen we doen? Wat moeten we laten?

Te midden van de storm gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven.

Waerbeke Webinars 2020 vertrekt vanuit de nauwe samenhang tussen persoonlijke bewustwording en maatschappelijk engagement. In het oog van de storm heerst altijd stilte. Vinden we de moed om deze plek van actieve hoop op te zoeken, deze bron van inspiratie en kracht die onze inzet voor een betere toekomst continu voedt?

Waerbeke Webinars 2020

WEBINAR #1
zaterdag 24 oktober 14-17u

Klimaatverandering:
omgaan met innerlijke grenzen

WEBINAR #2
zaterdag 21 november 14-17u

Openhartig samenleven:
van polariseren naar verbinden

WEBINAR #3
zaterdag 19 december 14-17u

Luwte-oases:
stilte beleven in Vlaanderen

SCHRIJF JE NU IN !

€15,00 per webinar    •    € 40,00 voor 3 webinars

Na registratie kun je het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ van Richard Stiegler uitzonderlijk bestellen aan €10,00 (i.p.v. € 14,99). Dit boek dat Waerbeke half oktober publiceert in het Nederlands vormt een inspiratiebron voor de Waerbeke Webinars 2020.

De prijs om deel te nemen mag echter geen drempel zijn (neem contact op via e-mail).

PROGRAMMA

WEBINAR #1
zaterdag 24 oktober 14-17u 

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

Partners voor dit webinar: OikosClimaxi
Moderatie: Gerolf T’Hooft (Waerbeke)

In de berichtgeving is er vooral aandacht voor de uiterlijke dimensie van de klimaatverandering. Dat is belangrijk en vanzelfsprekend. Maar wat het met ons doet als we gaan beseffen dat ons leven in de toekomst radicaal zal veranderen, daarover spreekt haast niemand. Ook de relatie met onze kinderen en kleinkinderen die de volle impact te verwerken krijgen, komt zelden in beeld.

De grote verschuivingen die op ons afkomen, brengen gevoelens van bezorgdheid, angst, machteloosheid, depressie en woede naar boven. Voor iedereen die maatschappelijke transitie ter harte neemt, is het belangrijk ruimte te creëren om deze diepe gevoelens en fundamentele vragen een plek te geven.

In dit webinar luisteren we naar Richard Stiegler, auteur van het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ dat Waerbeke half oktober in het Nederlands publiceert. In het panelgesprek dat daarop volgt, brengen we een gesprek op gang tussen verschillende generaties over het belang van de innerlijke houding bij maatschappelijke inzet voor het klimaat. We beëindigen het webinar met een oefening die innerlijke veerkracht centraal stelt.

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie begeleid door meditatieleraar Tom Hannes.

Deelname aan die sessie is optioneel.

WEBINAR #2
zaterdag 21 november 14-17u 

Openhartig samenleven: van polariseren naar verbinden

Partners voor dit webinar: Toerisme Vlaanderen? •  BBL? • Programmateam Luwte-oases (?) •  Regionale Landschappen  (o.v.)

Moderatie: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

Waar mensen tegenover elkaar staan, komen ze niet makkelijk tot een gezamenlijk gedragen antwoord. Als maatschappelijke uitdagingen ons overweldigen, groeit het risico om te verzanden in onoverbrugbare polarisatie. Hoe kunnen we opnieuw vruchtbaar met elkaar in gesprek gaan? Houden we vast aan het eigen gelijk of kunnen we door openhartig luisteren en beluisterd worden een authentieke dialoog laten ontstaan?

Er groeit als vanzelf openheid als we ons bewust worden van wat ons ten diepste verbindt, zoals onze gedeelde bezorgdheid over de levensomstandigheden van onze kinderen en kleinkinderen. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van al wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en diverse opinies te verwelkomen, kunnen er misschien nieuwe antwoorden ontstaan.

In dit webinar willen we je inspireren om lokaal initiatieven te ontwikkelen die vanuit stilte bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. In een reportage tonen we enkele voorbeeldpraktijken. We ervaren de mogelijkheden van verbindende methodieken zoals cirkelwerk, deep democracy of verbindende communicatie voor het sociaal-cultureel werk. Tenslotte verkennen we wat dit kan betekenen in de Denderstreek waar Waerbeke de aanzet geeft voor een sociaal labo.

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie begeleid door (…) (vanuit de soefi-traditie).

Deelname aan die sessie is optioneel.

WEBINAR #3
zaterdag 19 december 14-17u 

Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen

Partners voor dit webinar: Toerisme Vlaanderen? •  BBL? • Programmateam Luwte-oases (?) •  Regionale Landschappen  (o.v.)

Moderatie: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

De coronamaatregelen van de voorbije maanden maakten Vlaanderen plots stiller. Al verwelkomden velen deze opgelegde luwte als een verademing, ze blijkt geen garantie te zijn voor een structurele verandering. Akoestische stilte is nog altijd een schaars goed in deze drukst bevolkte regio van Europa. De nood aan stilte en rust in de leefomgeving wordt vandaag steevast vergeleken met de basisbehoefte aan drinkbaar water of gezonde lucht.

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het behoud van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen. 

 Uit recent onderzoek blijkt dat velen zelf pleitbezorger willen zijn voor luwte-oases in de eigen buurt. We maken kennis met een interdisciplinair programmateam dat beleid ontwikkelt rond luwte-oases.Hoe kunnen we deze dynamiek versterken? Welke instrumenten en initiatieven kunnen een hefboom zijn?

We gaan in gesprek met betrokken burgers, ambtenaren, planners…

Dit webinar wordt voorafgegaan door een stiltesessie begeleid door Trees Dewever (Begijnhof Brugge, School voor Zijnsoriëntatie). Deelname aan die sessie is optioneel.

PARTNERS

Waerbeke Webinars komen tot stand met medewerking van deze partners: Vlaamse Overheid – Departement Omgeving, Hummus – Art of Deep Democracy, G1000, Vormingplus Vlaamse Ardennen–Dender, Welzijnsschakels, Gemeente Galmaarden, Stad Geraardsbergen, Stad Ninove

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt

door structurele steun van de Vlaamse overheid.