De maatschappelijke onzekerheid en de ingrijpende veranderingen die op ons afkomen, zijn overweldigend en geven velen een gevoel van onmacht. We lopen vast op de gekende paden en de gevolgen ervan op ecologisch, sociaal en individueel vlak vallen niet meer te ontkennen. Als we geen volgende stap meer kunnen zetten – hoe gaan we dán verder? Deze impasse vraagt om een nieuw soort gesprek, een dialoog die vertrekt vanuit niet-weten en het erkennen van wat is, om van daaruit handelend op te treden.

WEBINAR

maandag 24 mei 2021 om 19u30 (tot 21u30)

Dialoog in transitie

Gesprekken die bijblijven

Waerbeke neemt het initiatief om dit nieuwe gesprek op gang te helpen brengen en te ondersteunen. Als opmaat voor een reeks oefensessies nodigt Waerbeke je uit op een volgend webinar waarin we de contouren en de potentie van de dialoog verkennen. Na een algemene inleiding gaan we in breakout rooms in dialoog over ‘gesprekken die bijblijven’. Daarin delen en onderzoeken we openhartig eigen ervaringen met ontmoetingen die een diepe indruk hebben achtergelaten, die ons geraakt hebben en wellicht blijvende invloed hebben gehad op wie we zijn en hoe we in de wereld staan.

Wat maakt sommige gesprekken tot gesprekken die je bijblijven?  Een open uitwisseling kan helpen om de gewoontepatronen en zienswijzen op het spoor te komen die ons verhinderen om ‘resonantie’ te ervaren of er juist toe bijdragen. Bewustwording is en blijft de sleutel tot verandering.

De Waerbeke Dialogen die later dit jaar volgen, zijn bedoeld als terreinverkenningen; een gezamenlijke zoektocht naar een dialoogvorm die ons helpt bij de noodzakelijke cultuurverandering en op duurzaamheid gerichte transitie. Het gaat hierbij niet om het ontwikkelen van een bepaalde techniek of methode, maar veeleer om een voorbeeldpraktijk waarin een houding tot bloei kan komen die ondersteunend is bij het doorleven van de impasse, het omgaan met polarisatie en het bijdragen aan echte vernieuwing.

SCHRIJF JE NU IN !

€ 12

De ticketprijs mag geen drempel zijn (neem contact op via e-mail).

Waerbeke Webinars 2020-’21  •  Terugblik

WEBINAR (opname beschikbaar)

zaterdag 23 februari 2021

Luwte-oases: ruimte voor stilte in het hart van Europa

Webinarpartners: Bond Beter Leefmilieu  Natuurpunt • Programmateam Luwte-oases * • Regionale Landschappen • Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning

* Programmateam Luwte-oases is een initiatief van de Vlaamse overheid – Departement Omgeving en Agentschap Zorg & Gezondheid i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur & Bos, Regionale Landschappen, Toerisme Vlaanderen en Waerbeke

Gastvrouw: Virginie Platteau (cultuurjournalist)

Voor onze behoefte aan stilte, rust en ruimte is in onze leefomgeving niet altijd een goede plek. Wat kunnen we hieraan doen, zowel lokaal als op Europees niveau? Maar ook heel dichtbij, in ons innerlijk is het geraas soms moeilijk stil te krijgen.

Het Europees Milieuagentschap bracht in een studie naar geluidskwaliteit de rustige gebieden op het oude continent in kaart. Daarop is duidelijk te zien hoe schaars die gebieden in onze streken zijn. Niet verwonderlijk dat juist in in het hart van Europa een roep weerklinkt om stilte en rust.

Akoestische stilte is een schaars goed, maar voor ons welzijn even onontbeerlijk als drinkbaar water of gezonde lucht. En wat betekent een luidruchtige buitenruimte voor de rust in onze eigen binnenruimte?

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en tal van kleinschalige luwte-oases, zowel op het platteland als in de stad. Het koesteren van deze karaktervolle plekken is in het belang van iedereen.

Hoe houden we onze steden en directe leefomgeving leefbaar, ook voor de komende generaties? Hoe herstel je de balans tussen reuring en rust, rumoer en levensnoodzakelijke stilte?

Zijn er voldoende vrijplaatsen van rust en ruimte, en zoniet, hoe kunnen we die creëren? Denken we hierbij enkel vanuit infrastructuur of ook vanuit verbinding tussen mensen? Wat als we het perspectief hanteren van de stad als ecosysteem of het land als één National Park?

De natuur zelf heeft echter alles te bieden waar we naar op zoek zijn. Laat de heilzame werking van het bos op je inwerken en de stilte en rust die daar heersen zullen als vanzelf deel worden van je innerlijke ruimte. Maar hoe doe je dit?

Een boeiende webinar als een oefening in omdenken.

WEBINAR (opname beschikbaar)

zaterdag 21 november 2020

Openhartig samenleven temidden van polariseren en verbinden

Werkten mee aan dit webinar: Citizenne • Vormingplus Gent-Eeklo • Vormingplus KempenVormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen • Vormingplus Oost-Brabant

Moderatie: Fanny Matheusen

Hoe gaan we echt met elkaar in gesprek? Houden we vast aan het eigen gelijk of beginnen we een authentieke dialoog vanuit openhartig luisteren en beluisterd worden? Openheid groeit als we vertrekken van wat ons ten diepste verbindt. Kan ieders stem aan bod komen, niet alleen de tegenstem, maar ook de afwezige stem van wie ontgoocheld of apathisch heeft afgehaakt? Er ontstaat ruimte voor nieuwe antwoorden als we in staat zijn om weerstanden, tegenstellingen en afwijkende opinies onder ogen te zien en te begrijpen.

Dit webinar biedt inspiratie voor al wie vanuit stilte wil bijdragen aan depolarisatie, sociale veerkracht en cultuurverandering. Gastvrouw Fanny Matheusen neemt je mee langs verschillende praktijken die elkaar versterken.

Gerolf T’Hooft (Waerbeke) laat ons kennismaken met het gedachtengoed van kwantumfysicus David Bohm over dialoog. Hij studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief als uitgever.

Tej Steiner (Heart Circle) deelt met ons zijn internationale praktijkervaring met cirkelwerk en de principes van openhartig verbinden in sociale context. Hij ontwikkelde zijn werk rond five ways of being en transformational group dynamics.

Julie Arts (Presencing Institute) vertelt over de kunst van diep luisteren en presence, gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer. Zij is econoom en vernieuwend werkzaam op het vlak van leren, innoveren en sociale verandering.

Panelgesprek 

Deskundigen gaan in gesprek over hun ervaringen met sociaal labowerk vanuit stilte als levensbron.

Fanny Matheusen (Hummus • The Art of Deep Democracy) begeleidt als transitiepedagoog groepen bij het creatief omgaan met verschil. Ze leert luisteren naar de wijsheid van de minderheid.

Koen Steuperaert (De Schakel) is directeur bij Stichting Lodewijk de Raet. Als ecosystemisch denker en procesbegeleider legt hij zich toe op het faciliteren van ‘witruimte’ als voorwaarde voor lokale cocreatie.

Kristin Verellen (We have the choice) initieert eigentijdse cirkelrituelen in diverse sociale contexten als ruimte voor authentieke ontmoeting. Ze is procesbegeleider en gestalttherapeut.

Rudy Dhont (labOrint) is deeltijds lector ethiek aan University Colleges Leuven-Limburg. Als duurzaamheidsonderzoeker reflecteert hij over actuele kantelpunten en mogelijke toekomstperspectieven.

voor het gedetailleerd programma: klik hier 

Muzikale intro door Birsen Taspinar die zich laat inspireren door het soefisme, een stroming binnen de islam. Als psycholoog en systeemtherapeut heeft zij een jarenlange ervaring met de psychosociale begeleiding van mensen die te maken krijgen met racisme. Zij zingt oude en hedendaagse liederen over schoonheid en liefde.

WEBINAR  (opname beschikbaar)

zaterdag 24 oktober 2020

 

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

Werkten mee aan dit webinar: Climaxi Extinction Rebellion • Grootouders voor het KlimaatOikos • Youth for Climate

Moderatie: Jan Mertens (Oikos)

In de berichtgeving is er vooral aandacht voor de uiterlijke dimensie van de klimaatverandering. Dat is belangrijk en vanzelfsprekend. Maar wat het met ons doet als we gaan beseffen dat ons leven in de toekomst radicaal zal veranderen, daarover spreekt haast niemand. Ook de relatie met onze kinderen en kleinkinderen die de volle impact te verwerken krijgen, komt zelden in beeld.

De grote verschuivingen die op ons afkomen, brengen gevoelens van bezorgdheid, angst, machteloosheid, depressie en woede naar boven. Voor iedereen die maatschappelijke transitie ter harte neemt, is het belangrijk ruimte te creëren om deze diepe gevoelens en fundamentele vragen een plek te geven.

Dit webinar wil de opmaat zijn van een noodzakelijke conversatie tussen generaties. We nodigden ambassadeurs uit van Youth for Climate (Lola Segers), Extinction Rebellion (Jolien Paeleman), Grootouders voor het Klimaat (Dirk Tonnard) en Waerbeke (Gerolf T’Hooft). Het panel werd gemodereerd door Jan Mertens (Oikos).

We luisterden naar Richard Stiegler, auteur van het boek ‘Klimaatverandering en innerlijke grenzen’ dat Waerbeke eind 2020 publiceerde en toonden de primeur van de indringende documentaire Living in the Time of Dying. Deze docu met Nederlandstalige ondertiteling is hier online te bekijken

 

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.