jouw mening doet er toe

Dat je even de moeite doet om onderstaande vragen te beantwoorden, waarderen we enorm. Jouw respons geeft ons de kans om de juiste vervolgstappen te zetten met de groeiende stiltebeweging in Vlaanderen.